Etikette og ordens-regler

 • Medlemmer og gæster skal bære synligt og gyldigt medlemskort/bagmærke eller greenfee tag på bagen
 • DGU - & PLUS kort eller andre banetilladelser skal fremvises på forlangende
 • Anvisningerne fra banekontrollen skal følges
 • Der må ikke benyttes plastik tees, og kun benyttes soft spikes
 • REE GOLF dress code skal følges
 • Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrre eller sinker andre spillere
 • Hver spiller skal have sit eget udstyr
 • Greenkeeperen og har fortrinsret på banen og skal give tegn, før der må spilles videre
 • Nedslagsmærker på greens skal rettes op – pitchfork er obligatorisk og opslåede turf på fairway skal genplaceres
 • Bunkers skal rives efter brug – riven efterlades med hele riven i bunkeren – på tværs af spilleretningen
 • Buggies og trolleys må ikke køres eller trækkes over teesteder, greens og bunkers, samt mellem greens og greenbunkers og aldrig nærmere end 3 meter fra greens. Buggies må ikke køre i arealer med høj rough eller arealer, som er synligt udsatte. 
 • Hunde på banen er tilladt. Se venligst reparat punkt.
 • Følg skiltning og markeringer på banen og træn kun på de dertil anviste områder
 • Affald og cigaretskodder skal placeres i de dertil opsatte affaldskurve
 • Knækkede eller slidte tees lægges i de nedgravede ”kopper” på tee stederne
 • Spil med mere end 1 bold må kun finde sted, hvis det ikke er til gene for andres spil
 • Lige store grupper giver det bedste flow på banen, og spillerne opfordres til, især i travle perioder, at søge sammen i 4-bolde. Vær også opmærksom på etikettereglerne for spilletempo:
  • Spillere bør spille i et raskt tempo.
  • Hvis en gruppe taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
  • Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.
 • Der må ikke ledes efter bolde på banen udenfor spillerunderne, og der må ikke ledes efter bolde på banens tilstødende arealer
 • Der skal altid startes fra hul 1
 • Udslag på 2., 4. og 14. hul er forbudt, når der er trafik på vejen.
 • Der skal afventes ringesignal, før der slås op over bakken på 4. hul og 9. hul.
 • Tilstødende marker og haver må ikke betrædes.


Overtrædelse af REE GOLF's ordens- & etiketteregler kan i ekstreme tilfælde føre medføre bortvisning og/eller karantæne.

Hjælp os med at overholde reglerne, så vi kan få en endnu bedre bane og endnu flere glade golfspillere.

Team REE GOLF