Hunde på banen

Det er tilladt at have hund med på banen forudsat, 

at den er i følgeskab med en spillende golfspiller 
at hunden er i 
 fast, kort snor
at hunden ikke kommer i bunkerne

at der samles op efter den
at den er rolig og ikke gør

Det er spillerens ansvar, at hunden ikke er til gene for andre golfspillere.

Såfremt hunden bliver til gene, har Banekontrollen/Baneledelsen ret til at tage spilleren med ansvaret for hunden af banen.
Det sker på spillerens ansvar og der ydes ikke kompensation for greenfee o.l.

Det er ikke tilladt at have hunden med på andre arealer end selve 18-hullers banen og Par 3-banen.
Træningsanlæg, klubhus, restaurant og terrasse er hundefrit område.

Det er heller ikke tilladt at have hund med i Turneringer.

Dette er en forsøgsordning, som kører i 2016. Vi håber, at forsøget falder så godt ud, at ordningen gøres permanent.

God fornøjelse.