Lokalregler

Lokale Regler for REE GOLFKLUB

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle, plader og/eller                           afstribning Out of bounds
Hvide pæle m/sorte streger                        Out of bounds gælder kun ved spil af hul 11
Gule pæle, flader og/eller afstribning Vandhazard
Røde pæle, plader og/eller afstribning Parallel vandhazard
Blå pæle, plader og/eller afstribning Areal under reparation
Blå pæle med sort top Areal under reparation m/spilleforbud


2. Træer med net, blå markering eller støttepæle er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2. 

3. Gule, røde og blå markeringspæle, 150m sten og afmærkninger i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

4. Hvis en bold rammer luftledninger på 7. hul skal slaget annulleres og slås om uden straf (se Regel 20-5). Hvis bolden ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes med en anden bold.

5. Ekskrementer på 9., 13., 14. og 15. hul kan, efter spillerens valg, enten betragtes som ”unormale overfladeforhold” (Regel 25-1) eller ”løse naturgenstande” (Regel 23-1).

6. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden på 5. eller 11. hul, må spilleren:
(i) gå frem efter Regel 26-1; eller
(ii) som en yderligere mulighed, med ét straffeslag, placere en bold på måtten i droppezonen.

7. Out of bounds grænsen på 2., 3., 4., 9. og 14. hul defineres af den nærmeste kant af asfaltvejen. En bold, der krydser grænsen for out of bounds og kommer til hvile på den anden side, er Out of bounds, selv om den ligger på en anden del af banen.   

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Straf ved overtrædelse af Lokale Regler
Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag.

Afstandsmåling:
For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke sit spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Godkendt af DGU juni 2016.


Uddrag af klubbens Ordens Regler:
Udslag på 2., 4. og 14. hul er forbudt, når der er trafik på vejen.
Der skal afventes ringesignal, før der slås op over bakken på 4. hul og 9. hul.
Tilstødende marker og haver må ikke betrædes. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning/karantæne.

REE GOLF - Regel & Hcp. udvalget 

Note til punkt 8:
Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles, som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.