Vinterregler - Lejeforbedring

Midlertidige Lokale Regler for REE GOLFKLUB – Vinterregler.

Greenkeeper er i gang med at prikle greens, for-greens og fairways, så det er blevet tid til at indføre vinterregler.

Vi kan glæde os over, at den grundlæggende indstilling er, at vi spiller banen så normalt og med så få restriktioner, som forholdene tillader det. Hvad forholdene tillader er ene og alene op til Greenkeeper at afgøre, og vi må alle respektere, hvis der skiltes, at banen er lukket.

I vintersæsonen gælder følgende, med mindre Greenkeeper bestemmer anderledes:

  • Hvis banen er lukket, er der adgangsforbud til hele anlægget inkl. putting greens og træningsområder for indspil.
  • Uanset om banen er åben, er det aldrig tillladt at betræde greens og teesteder, der er dækket af frost og rim.
  • Det er tilladt at bruge trolley – dvs., der er ikke vognforbud
  • Det er tilladt at køre i buggy, når der udvises særligt hensyn til banen, og klubbens ordensregler for buggykørsel nøje overholdes.
  • Det nye træningsanlæg er altid åbent (bemærk dog åbningstiderne), og der indsamles bolde hele vinteren, hvis det er muligt.
  • Par-3 banen er altid åben
  • Fra i dag indføres nedenstående midlertidige lokale regler om muligheder for lejeforbedring (kan også ses på hjemmesider og på opslag i klubhuset).
  • Selvom der spillers med "lejeforbedring", kan der handicapreguleres efter EDS-runder og tællende turneringer.

Midlertidige Lokale Regler – Lejeforbedring.

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort (ca. 20 cm) fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Godkendt af DGU oktober 2013.

REE GOLF og Regel & Hcp. udvalget oktober 2016