Fritspilsaftaler

Gældende for REE fritspilsaftaler med: Nivå, Midtsjælland, Værebro og Harekær

Fritspilsaftale

Beskrivelse

Bemærkninger

Hvorfor

Give fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille flere baner (Nivå og Midsjælland gælder også for Flex-Hverdagsmedlemmer (ikke (FGV)

Hjemmeklub skal være det primære spillested, og der regnes med max 5 fritspilsrunder pr. medlem (Nivå 7 runder)

Hvad

Frit spil på fritspils klubbens anlæg

Der kan spilles på både 18 huls banen og par 3 banen

Hvem

Alle fuldtidsmedlemmer i klubberne er omfattet af fritspilsaftalen

Long distance eller fleksmedlemmer er ikke omfattet af fritspilsaftalen i Værebro og Harekær

Hvornår

Fritspilsaftalen gælder fra 1. April til 31. Oktober

Aftalen er ikke gældende i vintersæsonen

Hvordan

Du skal booke tid i golfbox og bekræfte tid ved ankomst i klubben

Hvis du ikke booker tid eller har mange ”no shows” kan du få karantæne fra fritspilsordningen

Særligt

Husk du er gæst i klubben og skal følge klubbens regler for spil og ophold på banen, herunder bl.a. greenkeepernes fortrinsret. 

Respekteres regler for spil og ophold på banen ikke, kan du få karantæne fra fritspilsordningen

Klubber i klubben

Klubber i klubben kan for et gebyr på 50 kr. pr. spiller booke gunstart  eller reservere tider efter fritspilsklubbens regler.

Kontakt fritspilsklubbens sekretariat, hvis du ønsker at booke gunstart eller reservere nogle tider.

Driving range

Der skal betales for bolde på driving range. Polet købes i sekretariat eller hos pro

Udenfor åbningstiderne så ring og hør I sekretariatet, hvordan du får bolde på driving rangeVær opmærksom på, at vores fritspilsordninger kun er gældende i sæsonen fra 1.4. til og med 31.10.

Se beskrivelse af Harekær Golf her

Se beskrivelse af Værebro Golf her (beskrivelse følger)

Se beskrivelse af Midtgolf her (beskrivelse følger)

Alle 4 aftaler er gældende i 2018.

Da der er væsentlig forskel på kontingentets størrelse i Midtgolf og REE, har klubberne aftalt indbyrdes, at der sættes regler for, hvor man kan melde sig ind.

Potentielle nye medlemmer bosat i postnumre, der starter med 4 eller derover, hører til Midtgolf. 
Potentielle nye medlemmer bosat i postnumre, der starter med 3, hører til REE Golf.
Postnumrerne 2800 - 2999 hører også til hos REE Golf.
Øvrige postnumre skønnes fra gang til gang.