Fritspilsaftaler

Vær opmærksom på, at vores fritspilsordninger kun er gældende i sæsonen fra 1.4. til og med 31.10.

Se beskrivelse af Harekær Golf her

Se beskrivelse af Værebro Golf her (beskrivelse følger)

Se beskrivelse af Midtgolf her (beskrivelse følger)
Aftalen er identisk med aftalen mellem Harekær Golf og REE Golf, bortset fra, at aftalen med Midtgolf også gælder for Flex- Hverdagsmedlemmer.

Alle tre aftaler er gældende i 2018.

Da der er væsentlig forskel på kontingentets størrelse i Midtgolf og REE, har klubberne aftalt indbyrdes, at der sættes regler for, hvor man kan melde sig ind.

Potentielle nye medlemmer bosat i postnumre, der starter med 4 eller derover, hører til Midtgolf. 
Potentielle nye medlemmer bosat i postnumre, der starter med 3, hører til REE Golf.
Postnumrerne 2800 - 2999 hører også til hos REE Golf.
Øvrige postnumre skønnes fra gang til gang.