Inviter dig selv med på golfbanen

Er du nysgerrig på golfens verden? Og kender du én, der er medlem hos REE Golf?

Så mind ham/hende om, at de har mulighed for at invitere dig med på driving rangen (træningsbanen) og Par3-banen (den lille bane) til et par hyggelige timer i fællesskab med andre medlemmer, som også tager en ven med.

Iver (vores golftræner) vil kigge forbi driving rangen og give gode råd, og efter træning vil der være et glas og fælles info i restauranten, inden I evt. går på Par3-banen og spiller.

Du kan vælge mellem disse to datoer:

Onsdag den 2. maj kl. 18.30 eller
Lørdag den 5. maj kl. 12.00

Tilmelding

Tag fat i et medlem hos REE Golf eller kontakt Ann-Britt i Sekretariatet på info@reegolf.dk eller 48 79 56 55.

I stil med tidligere år laver vi også en række begynderdage i løbet af foråret, hvor begyndere kan komme og prøve at spille golf sammen med andre begyndere med assistance fra vores Klub37 (begynderudvalget) og vores elitespillere. Så hvis de to datoer ovenfor passer dig dårligt, er du velkommen til at tilmelde dig en begynderdag.